Схема Ваучери за заети лица 2017

Какво представлява програма Ваучери за заети лица 2017 ?

Схемите Аз мога и Аз мога повече, реализирани за периода 2011-2015г по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха изключително успешни и дадоха шанс на огромен брой желаещи да повишат професионалната си квалификация, да придобият ценни и нужни знания и умения, при това безплатно за тях самите. За програмния период 2017-2020г е осигурена подобна възможност. Този път програмата се нарича Ваучери за заети лица 2017. Чрез нея всички, които отговарят на условията на приема на документи, могат да кандидатстват, за да получат ваучер за обучение в желана от тях насока – професия, езиков курс, курс за компютърна грамотност, например.

ваучери за заети лица 2017

Условията към кандидата за обучение по схема Ваучери за заети лица 2017 са следните:

  • да работи на трудов договор в частния сектор
  • да има основно или средно образование

Ако отговаря на посочените критерии, всеки желаещ може да подаде заявление за кандидатстване за получаване на ваучер. Важно е да знаете, че ваучерите покриват 85% от стойността на курса – останалите 15% се доплащат (съфинансират) от самите обучаеми. Процентите са непроменяеми, но сумата варира в зависимост от обучението, което сте избрали и за което сте одобрени.

Всеки кандидат може да подаде заявление за обучение в 2 курса – един за професионална квалификация (Текстообработване, Маникюр и педикюр, Икономика и мениджмънт и други) и един за т.нар. ключова компетентност (езиков курс, курс за начална компютърна грамотност или работа с Photoshop, например). Имайте предвид, че при одобрение за двата курса, ще трябва да преминете първо единия от тях, след което да започнете обучението по втория курс, за който сте кандидатствали.

Как да кандидатстваме за програма Ваучери за заети лица 2017 ?

Заявлението за участие в програмата може да се подаде по електронен път (за целта можем да Ви съдействаме в наш офис) или на място, в Бюрото по труда. Необходимите документи са:

  • заявление за кандидатстване (бланка по образец)
  • копие на документа за завършено образование (средно, средно-специално или основно), както и приложението/ята към него, като е необходимо да ги заверите лично с текст ”Вярно с оригинала” и да ги подпишете. Ако те са издадени в чужбина, трябва предварително да бъдат преведени и легализирани.
  • копие на документите за преминати курсове и обучения (професионални, чуждоезикови, компютърни и пр.) – отново заверени лично от Вас с текст „Вярно с оригинала“ и Ваш подпис

Допълнителни условия на приема на документи за получаване на ваучер за обучение с ваучери:

  • могат да кандидатстват и лица, които са се възползвали от обучение/я по схемите „Аз мога“ или „Аз мога повече“
  • не могат да кандидатстват лица с висше образование
  • обученията задължително се провеждат в присъствена форма
  • няма фиксиран краен срок за подаване на заявленията – те ще се приемат до изчерпване на бюджета, заложен за програма Ваучери за заети лица 2017

 

[social_warfare buttons=“Total“]