Дистанционно обучение за длъжностно лице по бзр

Какво определя разликите в курсовете на цените за длъжностно лице по бзр

Дистанционно обучение за длъжностно лице по БЗР

      Когато се окажете в ситуация, в която се налага да обучите себе си или свой служител в курс по бзр, неминуемо ще започнете да се интересувате и да търсите много информация за това, за да можете да се ориентирате и направите най-добрия за вас избор. Именно в този момент ще забележите, че някъде има значителна разлика в цените. Това ще ви накара да станете по-внимателни и същевременно да се опитате да разберете защо при някои варианти цената е двойна, а при други доста по-ниска.

       Както във всеки бизнес, така и при курсовете, цената на крайния продукт се определя от това, което е вложено за неговото създаване. В този ред на мисли при дистанционното или онлайн обучение школите влагат значително по-малко средства. Например относно материалите за подготовка. Тъй като те са качени на сайта на школата, до който имат достъп само членове на курса, те не се разпечатват на хартия. Естествено има възможност, ако обучаващият се иска да ги принтира, но това ще бъде да негова сметка. Така че те не се подържат и възобновяват, нито се размножават. Тук разходите са само относно добрата организация и обновяване на сайта, както и наличието на сървър и отлична връзка с интернет, която да не се разпада. По този начин всеки член на курса може да има достъп до тях без наличието на хартиен носител. Този начин на обучение значително намалява и разходите за хонорари на преподаватели. И не само това. Ако те ходят на частни уроци или преподават извън школата, се налага да пътуват за сметка на школата. При дистанционното обучение те само седят пред компютъра си и контролират хода на курса. Естествено всяка школа има на разположение специалист, който дава до няколко безплатни консултации онлайн на обучаващите се, ако такива са потърсени. Тогава един или двама такива специалисти, в зависимост от обхвата на школата, могат да се окажат повече от достатъчни за целта. 

      Далеч по-различно стоят нещата при курсовете на място. При тях всяка група трябва да има преподавател в часовете за обучение, а това означава, че паралелно могат да имат лекции много групи, в зависимост от базата, с която тя разполага. И тук стигаме и до базата. Това са помещения, оборудвани специално за целта, както и наем за сграда, което формира още едно значително перо на разход. От всичко по-горе казано вече лесно може да се разбере как крайната цена за една и съща услуга се формира с толкова големи разлики.