Схема Ваучери за заети лица 2017

Какво представлява програма Ваучери за заети лица 2017 ? Схемите Аз мога и Аз мога повече, реализирани за периода 2011-2015г по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха изключително успешни и дадоха шанс на огромен брой желаещи да повишат професионалната си квалификация, да придобият ценни и нужни знания и умения, при това безплатно за тях […]