Дистанционно обучение за длъжностно лице по бзр

Какво определя разликите в курсовете на цените за длъжностно лице по бзр

Дистанционно обучение за длъжностно лице по БЗР

      Когато се окажете в ситуация, в която се налага да обучите себе си или свой служител в курс по бзр, неминуемо ще започнете да се интересувате и да търсите много информация за това, за да можете да се ориентирате и направите най-добрия за вас избор. Именно в този момент ще забележите, че някъде има значителна разлика в цените. Това ще ви накара да станете по-внимателни и същевременно да се опитате да разберете защо при някои варианти цената е двойна, а при други доста по-ниска.

       Както във всеки бизнес, така и при курсовете, цената на крайния продукт се определя от това, което е вложено за неговото създаване. В този ред на мисли при дистанционното или онлайн обучение школите влагат значително по-малко средства. Например относно материалите за подготовка. Тъй като те са качени на сайта на школата, до който имат достъп само членове на курса, те не се разпечатват на хартия. Естествено има възможност, ако обучаващият се иска да ги принтира, но това ще бъде да негова сметка. Така че те не се подържат и възобновяват, нито се размножават. Тук разходите са само относно добрата организация и обновяване на сайта, както и наличието на сървър и отлична връзка с интернет, която да не се разпада. По този начин всеки член на курса може да има достъп до тях без наличието на хартиен носител. Този начин на обучение значително намалява и разходите за хонорари на преподаватели. И не само това. Ако те ходят на частни уроци или преподават извън школата, се налага да пътуват за сметка на школата. При дистанционното обучение те само седят пред компютъра си и контролират хода на курса. Естествено всяка школа има на разположение специалист, който дава до няколко безплатни консултации онлайн на обучаващите се, ако такива са потърсени. Тогава един или двама такива специалисти, в зависимост от обхвата на школата, могат да се окажат повече от достатъчни за целта. 

      Далеч по-различно стоят нещата при курсовете на място. При тях всяка група трябва да има преподавател в часовете за обучение, а това означава, че паралелно могат да имат лекции много групи, в зависимост от базата, с която тя разполага. И тук стигаме и до базата. Това са помещения, оборудвани специално за целта, както и наем за сграда, което формира още едно значително перо на разход. От всичко по-горе казано вече лесно може да се разбере как крайната цена за една и съща услуга се формира с толкова големи разлики. 

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Какви са задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството

     Дейността на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е дейност, която е насочена към запазване на здравето и безопасността на работното място във всеки един етап от работата. То обхваща много голям диапазон от работа и затова често не е възможно да се извършва от едно лице. Без значение колко длъжностни лица се налага да обучите като работодател, всяко от тях трябва да е наясно със своите задължения и да може да действа независимо или в екип с другите лица, както и с останалата част от персонала, за да може резултатите от работата да са надеждни и положителни. Преди да започнете курс, всеки от желаещите да се обучават трябва да са наясно какво ги очаква, за да си дадат сметка дали ще е възможно да се справят с него.

     На първо място длъжностното лице още в първия ден от работата си обхожда и се запознава с всички общи и специфични условия във фирмата за целта на безопасността на труда. На база на своите знания и приоритети на компанията, лицето извършва щателна оценка на посоката на работа до сега. То има пълното право да допълва, отменя или запазва и продължава политики в сферата на здравето и безопасността, които оценява като добри или порочни. В рамките на няколко дни лицето трябва да пусне нов план, който да се доведе до знанието на всеки един служител, чрез ръководителите на звена, които провеждат необходимия инструктаж и обучение, засягащ техните подчинени. Всичко това трябва да бъде на базата на нормативните актове и да ги спазва от началото до край. Обезпечаването на безопасността на работата става и чрез конкретен избор на средства за предпазване. Длъжностното лице може да ги сменя с нови, които счита за по-надеждни и постоянно да следи за нови тенденции за опазване на безопасността. 

      По повод нормативната база, длъжностно лице има и чисто теоретична функция, която включва съхраняването на специална документация, с която се отчита пред ръководството и органите, които го проверяват периодично. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството съхранява документи за проведени инструктажи, за промени и нововъведения в реда, сертификати за провеждани обучения, сертификати на екипировката на предпазното облекло, и всичко, което легитимира неговата дейност. Ежедневно участва в предотвратяването на аварии и злополуки, а когато те се случат, активни подпомага разследването на обстоятелствата и подпомага в това ръководството. След едно такова събитие преразглежда плана си за безопасност и го подобрява в частта, в която това е необходимо.