Дистанционен курс за Контрол на качеството в стоителството

Получаване на сертификат за контрол на качеството в строителството онлайн      Получаването на сертификата за контрол на качеството в строителството и съответствие на вложените материали е важна стъпка към започването на работа по здраве и безопасност на труда. Макар че и други позиции са важни, особено много се набляга на дейностите по здраве и безопасност, и […]