Дистанционно обучение за длъжностно лице по бзр

Какво определя разликите в курсовете на цените за длъжностно лице по бзр       Когато се окажете в ситуация, в която се налага да обучите себе си или свой служител в курс по бзр, неминуемо ще започнете да се интересувате и да търсите много информация за това, за да можете да се ориентирате и направите най-добрия за […]

Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството Съкращението ЗБУТ обозначава здравословните и безопасни условия на труд. В същността си последните представляват съвкупност от правила и изисквания, необходими за обезпечаването на подходящи условия за извършването на труд в рамките на дадена строителна фирма. Като се добави и това, че познаването и прилагането им е задължително според законите в […]

Дистанционен курс за Контрол на качеството в стоителството

Получаване на сертификат за контрол на качеството в строителството онлайн      Получаването на сертификата за контрол на качеството в строителството и съответствие на вложените материали е важна стъпка към започването на работа по здраве и безопасност на труда. Макар че и други позиции са важни, особено много се набляга на дейностите по здраве и безопасност, и […]