Дистанционен курс за Контрол на качеството в стоителството

Получаване на сертификат за контрол на качеството в строителството онлайн      Получаването на сертификата за контрол на качеството в строителството и съответствие на вложените материали е важна стъпка към започването на работа по здраве и безопасност на труда. Макар че и други позиции са важни, особено много се набляга на дейностите по здраве и безопасност, и […]

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Какви са задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството      Дейността на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е дейност, която е насочена към запазване на здравето и безопасността на работното място във всеки един етап от работата. То обхваща много голям диапазон от работа и затова често не е възможно да се извършва от […]