Дистанционен курс за Контрол на качеството в стоителството

Получаване на сертификат за контрол на качеството в строителството онлайн

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

     Получаването на сертификата за контрол на качеството в строителството и съответствие на вложените материали е важна стъпка към започването на работа по здраве и безопасност на труда. Макар че и други позиции са важни, особено много се набляга на дейностите по здраве и безопасност, и най-вече предотвратяването на инциденти с пострадали. Съветът към всички, които скоро са основали строителна компания и желаят да работят пълноценно на българския пазар, е да се информират добре за всички обучение, които трябва да проведат на персонала преди започването на същинската си дейност. В противен случай може да се окаже, че трябва да чакате и да хабите ресурси, защото чакате получаването на сертификати.

      Ориентирайте се добре и изберете добра школа, която да обучава вашите избраници. Хубаво е това да става едновременно и на едно място. Поради същността на курсовете, които са сравнително еднотипни, вашите служители ще могат да си помагат, да коментират и да си разясняват взаимно сложни части от материала за учене. Имайте готовност за това, че курсът за контрол на качеството е с най-висока цена в нишата за обучение по здраве и безопасност. Това произтича от естеството на работа и от отговорностите, които в последствие очакват вашите служители на този пост. Сравнително голямо намаление на цената може да се получи от избора на вид обучение. В последните години онлайн обучението печели все по-добри позиции и печели привърженици. Единственото, което трябва да съобразите, е нивото на компютърна грамотност на хората, които ще се обучават. Тя трябва да е на средно ниво така, че безпроблемно да комуникират чрез имейли и чатове, да отварят и навигират онлайн материали и да могат свободно да търсят информация онлайн. Един онлайн курс често пъти протича доста по-бързо и безпроблемно от този на място. Първо в онлайн материалите има много добри възможности за визуализация, които подпомагат процеса на обучение. Често един клип или презентация могат да заместят стотици страници теория и да гарантират трайност на знанията, която далеч надминава очакванията ви. На второ място е и удобството, което обучаващите изпитват по време не процеса. Те не са ограничени от част на деня, не трябва да се придвижват, а само да пуснат компютъра си там където им е удобно. Това може да е дивана в хола, леглото, плажа или каквото други ви дойде на ум и има добра интернет връзка. Крайният изпит също се полага онлайн, а сертификатът се изпраща по куриер.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Какви са задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството

     Дейността на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е дейност, която е насочена към запазване на здравето и безопасността на работното място във всеки един етап от работата. То обхваща много голям диапазон от работа и затова често не е възможно да се извършва от едно лице. Без значение колко длъжностни лица се налага да обучите като работодател, всяко от тях трябва да е наясно със своите задължения и да може да действа независимо или в екип с другите лица, както и с останалата част от персонала, за да може резултатите от работата да са надеждни и положителни. Преди да започнете курс, всеки от желаещите да се обучават трябва да са наясно какво ги очаква, за да си дадат сметка дали ще е възможно да се справят с него.

     На първо място длъжностното лице още в първия ден от работата си обхожда и се запознава с всички общи и специфични условия във фирмата за целта на безопасността на труда. На база на своите знания и приоритети на компанията, лицето извършва щателна оценка на посоката на работа до сега. То има пълното право да допълва, отменя или запазва и продължава политики в сферата на здравето и безопасността, които оценява като добри или порочни. В рамките на няколко дни лицето трябва да пусне нов план, който да се доведе до знанието на всеки един служител, чрез ръководителите на звена, които провеждат необходимия инструктаж и обучение, засягащ техните подчинени. Всичко това трябва да бъде на базата на нормативните актове и да ги спазва от началото до край. Обезпечаването на безопасността на работата става и чрез конкретен избор на средства за предпазване. Длъжностното лице може да ги сменя с нови, които счита за по-надеждни и постоянно да следи за нови тенденции за опазване на безопасността. 

      По повод нормативната база, длъжностно лице има и чисто теоретична функция, която включва съхраняването на специална документация, с която се отчита пред ръководството и органите, които го проверяват периодично. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството съхранява документи за проведени инструктажи, за промени и нововъведения в реда, сертификати за провеждани обучения, сертификати на екипировката на предпазното облекло, и всичко, което легитимира неговата дейност. Ежедневно участва в предотвратяването на аварии и злополуки, а когато те се случат, активни подпомага разследването на обстоятелствата и подпомага в това ръководството. След едно такова събитие преразглежда плана си за безопасност и го подобрява в частта, в която това е необходимо.